1. Tam zamanında başlayabilmek için başlangıç saatinden erken geliyoruz. 2. Etkinliğe geç katılma ya da hiç katılamama ihtimalimiz olduğunda önceden haber veriyoruz. 3. Buluşmalarımızda kameralarımız açık olur. Konuşurken birbirimizi görebilmek istiyoruz. 4. Yalnızca dinlemek için değil, konuşmak ve paylaşmak için buluşuyoruz. Tüm katılımcıların aktif olması buluşmalarımızın kalitesini arttırıyor. 5. Akıllı ya da akılsız görünmek önemli değil. Bir performans sergilemek için buluşmuyoruz. 6. Her buluşmaya o gün konuşacağımız bölüm hakkında oluşturduğumuz bir soru listesi ile geliyoruz. Hazırladığımız sorular karmaşık ve derin olmak zorunda değil. Metinle ilgili anlamakta zorlandığımız herhangi bir konu hakkında soru yazabiliriz. Bu sorular konuşmamızın gündemini belirler. 7. Buluşmalarda genelde iki farklı görevi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunları birbirine karıştırmamak önemli. Birincisi, yazarın ne söylemeye çalıştığını çözmeye çalışıyoruz. İkincisi, yazarın söylediklerinin doğru ya da kuvvetli olup olmadığını değerlendirmeye çalışıyoruz.