Felsefeye giriş yapmak için çok sayıda yöntem, kitap ve eğitim var. Bunların çoğu katılımcıların aktif rol almadığı ve pasif dinleyiciler konumunda olduğu durumlar yaratıyor. Bu da felsefi yaklaşımları ve bilgileri içselleştirmelerini zorlaştırıyor.

“Argümanlar Aracılığıyla Felsefeye Giriş” eğitiminde felsefe tarihinde önemli yere sahip argümanları inceleyerek hem hayatımızın merkezinde yer alan konular hakkında konuşma hem de eleştirel düşünme becerilerimizi çalıştırma fırsatı ediniyoruz.

Eğitime başvuru yapmak için sayfanın en altında bulunan formu doldurabilirsiniz.

  • Formu doldurup gönderdikten sonra karşınıza gelen onay ekranında bir Whatsapp grubuna davet bağlantısı bulacaksınız.
  • Bu bağlantıya tıklayarak gruba katılmanız gerekmekte. Başvurduğunuz eğitim ile ilgili gelecekteki tüm duyurular söz konusu Whatsapp grubundan yapılır.
  • Kesin kayıtlar tanışma toplantısından sonra, eğitimin başlamasından yaklaşık bir hafta önce alınır.

Amaç

Felsefeye Giriş eğitiminde küçük bir grup olarak toplanıp, her hafta farklı bir argümanı inceleyip değerlendiriyoruz. Amacımız argümanın ne söylediğini iyi anlamak ve parçaları hakkında kendi düşüncelerimizi oluşturmak olacak. Buluşmalarımız diyaloğa dayalı sistemli incelemeleri hedefliyor.

Bu eğitimde katılımcılar,

  • Önemli konular hakkında eleştirel düşünme pratiği yaparlar,
  • Felsefe tarihindeki önemli argümanlar hakkında bilgi sahibi olurlar,
  • Argümanları incelemeyi öğrenirler,
  • Argümanları değerlendirme stratejileri öğrenirler,
  • Grup olarak ve işbirliği içinde akıl yürütmeyi öğrenirler.

Felsefe Giriş eğitimi içeriği

Her haftaki buluşmamızda bir argümanı ele alacağız. Argümanın literatürdeki yerini ve kaynağını inceledikten sonra hem önermeler cinsinden hem de görsel olarak farklı şekillerde nasıl ifade edilebileceğine bakacağız. Buluşmanın çoğunda argümanın öncüllerinin doğruluğunu, akıl yürütmenin geçerliliğini ve olası itirazları değerlendireceğiz.

Argüman 1John Stuart MillNe kadar itici olursa olsun her düşünce ifade edilebilmelidir.
Argüman 2Robert NozickVergilendirme ahlak dışıdır.
Argüman 3Derek ParfitEşitlikçi olmak yanlıştır.
Argüman 4Peter SingerGelirimizin ciddi bir kısmını insani yardım kuruluşlarına vermeliyiz.
Argüman 5PlatonDin ahlakın kökeni değildir.
Argüman 6EpikürÖlüm ölen kişiye zarar vermez.
Argüman 7Robert NozickMutluluk hayattaki en önemli değer değildir.
Argüman 8Peter SingerHayvan eti tüketmek yanlıştır.

Detaylar

Program tasarımı: Ediz Dikmelik
Kolaylaştırıcı: Ediz Dikmelik
Tanışma toplantısı: 23 Nisan 2023 Pazar 20:00 – 21:00
İlk buluşma tarihi: 24 Nisan Pazartesi
Son buluşma tarihi: 12 Haziran Pazartesi
Oturum zamanı: Her Pazartesi 20:00 – 21:30
Oturum yeri: Zoom
Dönem süresi: 8 buluşma
Dönem ücreti (8 buluşma için): 2880 ₺