Felsefe okumak kolay değildir ancak harcadığınız zamana değer. Felsefe metinleri diğer metinlere kıyasla daha farklı bir yaklaşım gerektirir. # 1 İki Defa Oku İlk okuma metnin havasını ve nereden başlayıp nereye gittiğini anlamak için yapılır. İkinci okuma ilkine göre daha yavaştır. Detayları ve akıl yürütmeyi anlamak için yapılır. # 2 Not Al İlk okuma esnasında metnin üzerine notlar alarak önemli görünen ve ikinci okumada dikkat etmek istediğimiz kısımları işaretleyebiliriz. İlk okumayı bitirdikten sonra başka bir yere, daha farklı türde notlar almaya hazır hale geliriz. Ayrı bir kağıda ya da dosyaya metinle ilgili izlenimlerimizi ve mutlaka ikinci okumada cevaplamayı umduğumuz sorularımızı yazmalıyız. Bu sorular metinde geçen terimlerin anlamları, yazarın belirli bir pasajda ne yapmayı amaçladığı vb. konular hakkında olabilir. # 3 Argümanı Bul İkinci okumada yazarın nasıl akıl yürüttüğünü çözmeyi amaçlarız. Yazarın ana iddiasını, yani argümanın sonucunu bularak başlayabiliriz. Bu iddiayı bulduktan sonra iddiaya destek ya da gerekçe sağlayan öncülleri aramalıyız. Yazarın akıl yürütmesinin sonucunu ve bu sonucu desteklemek için kullandığı öncülleri bulduğumuzda, yazarın argümanını bulmuş oluruz. Metinde bunları işaretlemeliyiz. # 4 Argümanı Yaz Argümanı bulduktan sonra kendi cümlelerimizle tekrar ifade etmeye çalışmalıyız. Bu, argüman hakkında düşünmemize yardımcı olacaktır. Hem argümanın parçalarının hem de tamamının neyi savunmayı amaçladığını anladıktan sonra bunları ne kadar ikna edici bulduğumuz hakkında düşünmeliyiz. # 5 Düşüncelerini Yaz Şimdi ilk okumadan sonra aldığımız notlara geri dönebiliriz. Yazdığımız soruları yanıtlayabiliyor muyuz? Eğer öyleyse cevaplarımızı yazmalıyız. Yeni ve daha derin sorular ortaya çıkmış olabilir. Bunları da yazmalıyız. Bazı öncülleri, ikna edicilik bakımından kuvvetli ya da zayıf buluyorsak bunların nedenlerini yazabiliriz. Yazarın varsaydığı gizli öncüller olup olmadığını düşünebilir, böyle öncüller varsa yazarın bunları neden varsaydığını anlamaya çalışabiliriz. Metinle ilgili yazmak istediklerimizin hepsi içerikle ilgili derin düşünceler olmayabilir. Yazarın kullandığı yöntemle ilgili, ya da belirli bir kısımda neyi amaçladığıyla ilgili sorular yazabilir, ya da bu metni neden okuduğumuzu sorabiliriz. Bu aşamada önemli olan aklımızdakileri kağıda geçirmemizdir. # 6 Metne Geri Dön Bir müddet sonra metne geri dönmek iyi bir fikir olabilir. İzlenimlerimiz aynı kalmış mı? Sorularımızı cevaplayabilmiş miyiz? Yeni sorular var mı? Felsefe, yolculuğa devam etmemizi ister.