# Neden? Standart eğitim modelleri çocuklara okumayı, sayı saymayı, enstrüman çalmayı ve tarihteki savaşların sebeplerini öğretmekte oldukça etkili, ancak bugün ihtiyacımız olan, bu modellerin kazandırmakta zorlandığı bir beceriyi kazandırmak: _sorgulama_. Eğer çocuklarımızın bağımsız, özgür ve iyi düşünebilen bireyler olmalarını istiyorsak okulun ve olağan eğitimin dışında bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Çocuklarla Felsefe atölyesi bu ihtiyaca cevap veriyor. Düşünme eğitimi konusunda, standart okul eğitiminin yapamadığı bir katkı yapıyor. Çocuklarla Felsefe atölyesine düzenli katılımın eleştirel düşünme ve takım çalışması becerilerini arttırdığı çok sayıda bilimsel çalışma tarafından ortaya konulmuştur.[^trickey] [^siddiqui] # Amaç ve kazanımlar İlkokul Çocuklarla Felsefe Atölyesi çocukların bağımsız düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu eğitim katılımcıların aşağıdaki becerileri edinmelerini sağlar: - Grup tartışmaları için gerekli davranışları tanımlama, - Grup tartışmaları için gerekli davranışları gösterme, - Giriş düzeyinde akıl yürütme becerileri kullanma, - Giriş düzeyinde kavramsal analiz becerileri kullanma. Bu eğitim katılımcıların aşağıdaki deneyimleri yaşamalarını sağlar: - Felsefe ile ilgilenen işbirlikçi bir grubun parçası olma, - Yapıcı ve işbirlikçi tartışma, - Tartışılan konular hakkında farklı bakış açılarına maruz kalma, - Kafa karışıklığı karşısında rahat ve güçlü olma. # Eğitim süreci İlkokul Çocuklarla Felsefe atölyelerinde öğrenciler filozofları ve düşünme akımlarını öğrenmek yerine bir kolaylaştırıcının yardımıyla önemli ve ilginç buldukları konular hakkında grup diyaloğu aracılığıyla felsefe yaparlar. Atölyeler küçük gruplarda işbirlikçi diyalog aracılığıyla gerçekleşir ve dinleme, sıra bekleme ve empati gibi becerilerin içselleştirilmesini sağlar. Atölyelerde her hafta başka bir konuya odaklanırız. Buluşmalarımıza bir materyali birlikte deneyimleyerek başlarız. Hikaye okuma ya da fotoğraf inceleme gibi bir etkinlik bizi felsefi diyalog ortamına hazırlar. Felsefi diyalog başladığında ise üç şey yaparız: dinleme, düşünme ve konuşma. Sırayla konuşarak odaklandığımız konu soru hakkındaki görüşlerimizi derinleştirmeye ve ilerleme göstermeye çalışırız. Her katılımcı kendi düşüncelerini oluşturmaya ve paylaşmaya teşvik edilir. Tartışmayı kazanmaya çalıştığımız bir münazara ortamından ziyade işbirliği içinde yolumuzu bulmaya çalıştığımız bir diyalog ortamında konuşuruz. # Eğitim içeriği Atölyelerin içeriği katılımcıların yaşına ve ilgilerine göre değişkenlik gösterir. Geçen yıllarda yaptığımız sorgulamalardan bazıları aşağıda. ## İlkokul için örnek konular - Evde hayvan beslemeye hakkımız var mı? - Sayılar gerçek midir? - Cesaret tam olarak nedir? - Birine güvenmek iyi bir şey midir? - İstemeden yaptığın bir şey senin yüzünden mi olmuştur? - Erkekler cadı olabilir mi? - Teknoloji iyi bir şey midir? - Evrenin bir sonu var mıdır? ## Ortaokul için örnek konular - İfade özgürlüğü nerede biter? - Haklı bir savaş olabilir mi? - Yalan tam olarak nedir? - Ceza olmasa bile doğru davranmalı mıyız? - Bir simulasyonda yaşamak sahiden kötü mü? - Hayatımızı anlamlı kılan nedir? - Mutluluğu ne kadar önemsemeliyiz? - Zaman yolculuğu tam olarak nedir? [^trickey]: S. Trickey & K. J. Topping (2004) ‘Philosophy for children’: a systematic review, Research Papers in Education, 19:3, 365-380, DOI: [10.1080/0267152042000248016](https://doi.org/10.1080/0267152042000248016) [^siddiqui]: Siddiqui, N., Gorard, S., & See, B. H. (2017). _Non-cognitive impacts of philosophy for children_ (pp. 1-49). School of Education, Durham University.