| İsim - TR | İsim - EN | Ücret | | --------------------------------- | ------------------------- | ----- | | Konut, kulübe | Cottage | 500 | | Konut, ev | House | 2500 | | Konut, köşk | Manor | 50000 | | At, katır | Horse, mule | 8 | | At, binek atı | Horse, horse | 75 | | At, savaş atı | Horse, warhorse | 400 | | Yaşam giderleri, sefil, günlük | Lifestyle per day, poor | 0.2 | | Yaşam giderleri, sıradan, günlük | Lifestyle per day, common | 1 | | Yaşam giderleri, kaliteli, günlük | Lifestyle per day, good | 4 | | Handa konaklama, sefil | Inn stay, poor | 0.1 | | Handa konaklama, sıradan | Inn stay, common | 0.5 | | Handa konaklama, kaliteli | Inn stay, good | 2 | | Öğün, sefil | Meal, poor | 0.06 | | Öğün, sıradan | Meal, common | 0.3 | | Öğün, kaliteli | Meal, good | 0.8 | | İçki, şarap, sürahi | Wine (pitcher) | 0.2 | | İçki, bira, bardak | Ale (mug) | 0.04 | | İşçilik, vasıfsız, günlük | Unskilled labor, day | 0.2 | | İşçilik, kalifiye, günlük | Skilled labor, day | 2 | | Gemi, savaş gemisi | Ship, warship | 25000 |