# Zırhlar | İsim - TR | İsim - EN | Etki | Ağırlık | Ücret | Etiketler | | ----------- | ------------- | ------------ | ------- | ----- | --------- | | Miğfer | Helmet | +1 _Savunma_ | 1 | 10 | | | Kalkan | Shield | +1 _Savunma_ | 2 | 10 | | | Deri zırh | Leather armor | 1 _Savunma_ | 1 | 10 | | | Zincir zırh | Chain mail | 2 _Savunma_ | 3 | 75 | _Hantal_ | | Pullu zırh | Scale mail | 2 _Savunma_ | 3 | 75 | _Hantal_ | | Levha zırh | Plate mail | 3 _Savunma_ | 4 | 1500 | _Hantal_ | # Küçük silahlar | İsim - TR | İsim - EN | Ağırlık | Ücret | Etkiketler | | --------- | --------- | ------- | ----- | ---------- | | Hançer | Dagger | 1 | 2 | _Bitişik_ | | Orak | Sickle | 1 | 1 | _Yakın_ | | Sopa | Club | 1 | 0.2 | _Yakın_ | # Orta silahlar | İsim - TR | İsim - EN | Ağırlık | Ücret | Etkiketler | | ------------ | ----------- | ------- | ----- | ----------------------------- | | Balta | Battle axe | 1 | 10 | _Yakın_ | | Değnek | Staff | 1 | 0.2 | _Yakın_, _Çift El_ | | Epe | Rapier | 1 | 25 | _Yakın_, _Hassas_ | | Gürz | Flail | 1 | 10 | _Yakın_ | | Kısa kılıç | Short sword | 1 | 10 | _Yakın_ | | Mızrak | Spear | 1 | 1 | _Çevre_, _Erişim_, _Fırlatma_ | | Pala | Scimitar | 1 | 25 | _Yakın_, _Hassas_ | | Seheryıldızı | Morningstar | 1 | 15 | _Yakın_ | | Topuz | Mace | 1 | 5 | _Yakın_ | | Uzun kılıç | Long sword | 1 | 15 | _Yakın_ | # Ağır silahlar | İsim - TR | İsim - EN | Ağırlık | Ücret | Etkiketler | | ------------- | ---------- | ------- | ----- | ------------------------------- | | Glaive | Glaive | 2 | 20 | _Erişim_, _Çift El_, _+1 Hasar_ | | Büyük Balta | Greataxe | 2 | 30 | _Erişim_, _Çift El_, _+1 Hasar_ | | Büyük Kılıç | Greatsword | 2 | 50 | _Erişim_, _Çift El_, _+1 Hasar_ | | Savaş Balyozu | Warhammer | 2 | 15 | _Erişim_, _Çift El_, _+1 Hasar_ | # Menzilli silahlar | İsim - TR | İsim - EN | Ağırlık | Ücret | Etkiketler | | --------------- | -------------- | ------- | ----- | ----------------------------- | | Cirit | Javelin | 1 | 0.5 | _Çevre_, _Fırlatma_ | | Fırlatma Bıçağı | Throwing knife | 0 | 2 | _Çevre_, _Fırlatma_ | | Kısa Yay | Short bow | 2 | 25 | _Çevre_, _Çift El_ | | Kurmalı Yay | Crossbow | 2 | 75 | _Çevre_, _Çift El_, _Yükleme_ | | Sapan | Sling | 1 | 0.1 | _Çevre_, _Çift El_ | | Uzun Yay | Long bow | 3 | 50 | _Uzak_, _Çift El_ |