# Helleniya panteonu | Tanrı | Büyü kürreleri | Kontrol alanları | Sembolü | | ---- | ---- | ---- | ---- | | Zeus | Afet, Adalet | Gökyüzü, Hükümdarlık | Yıldırım | | Hera | Adalet, Hile | Kurnazlık, İntikam | Tavuskuşu | | Poseidon | Afet, Koruma | Deniz, Deprem | Yaba | | Apollon | Bilgi, Işık | Şifa, Müzik | Ok ve yay | | Artemis | Hayvan, Bitki | Hayvanlar, Doğa | Geyik | | Athena | Bilgi, Savaş | Bilgelik, Strateji | Baykuş | | Ares | Savaş | Savaş, Öfke | Mızrak | | Afrodit | Işık | Aşk, Güzellik | Güvercin | | Hermes | Hile, Koruma | Hırsızlık, Cesaret | Yılanlı Asa Kadüse | | Hefaistos | Toprak, Adalet | Demircilik, Ateş | Çekiç | | Demeter | Toprak, Bitki | Tarım, Toprak | Buğday | | Dionysos | Hile, Bitki | Delilik, Dans | Üzüm salkımı | # Kayıp Tanrılar 1. Hades 2. Hekate 3. Persefoni 4. Eris